Bảng giá khay tắm đứng Appollo
Nhận ngay chương trình khuyến mãi giảm ngay 10% trên giá bán

(Khuyến mãi áp dụng từ ngày 20 đến 31/03/2014)

 Giá không bao gồm thuế VAT

Hình ảnh:


Appollo super-1
Size: 900x900x1980mm
Giá bán:4.500.000 VNĐ

Appollo super-2
Appollo super-2
Size: 900x900x1980mm
Giá bán:4.500.000 VNĐ

Appollo super-4
Appollo super-4
Size: 950x950x1980mm
Giá bán:4.500.000 VNĐ 


Appollo super-3
Appollo super-3
Size-1: 900x900x1980mm
Giá bán: 4.500.000 VNĐ
Size-2: 1150x1150x1980mm
Giá bán: 5.700.000 VNĐ


Appollo TS-028A-028B
Size-1: 1000x1000x2100mm
Giá bán: 530 USD
Size-2: 900x900x2100mm
Giá: 480 USD


Appollo TS-0515AFC
Size-1: 945x945x2020mm
Giá bán: 360 USD
Size-2: 1050x1050x2020mm
Giá: 380 USDAppollo TS 025
Size: 1000x1000x1850mm
Giá bán: 530 USD


Appollo TS-030
Appollo TS-030
Size: 900x900x2100mm
Giá: 316 USD

Appollo TS-0504
Appollo TS-0504
Size: 1230x830x2100mm
Giá bán: 455 USD
 

Appollo TS 36
Appollo TS 36
Size: 1300x1300x2170mm
Giá bán: 610 USD

Appollo TS-630
Appollo TS-630 
Size: 1200x800x2000mm
Giá bán: 530 USD

Appollo TS-642
Appollo TS-642
Size: 900x900x2000mm
Giá bán: 550 USD

Appollo TS-205
Appollo TS-205
Size: 1200x840x1960mm
Giá bán: 470 USD

Appollo TS-207
Appollo TS-207
Size: 1200x800x1950mm
Giá bán: 470 USD

Appollo TS-646-647
Appollo TS-646-647
Size: 1200x800x2000mm
Giá bán: 355 USD

Appollo TS-6137
Appollo TS-6137
Size: 1200x800x2100mm
Giá bán: 620 USD

Appollo TS-6138
Appollo TS-6138
Size: 900x900x2080mm
Giá bán: 470 USD

Appollo TS-6136
Appollo TS-6136
Size: 900x900x2100mm
Giá bán: 520 USD

Appollo TS-645
Appollo TS-645
Size: 900x900x2200mm
Giá bán: 990 USD

Appollo TS-638
Appollo TS-638
Size: 900x900x2100mm
Giá bán: 580 USD

Appollo TS 629
Appollo TS 629
Size: 1000x1000x2180mm
Giá bán: 990 USD

     

 

 

Quảng cáo
Copyright © 2018 enoithat |Thiết kế web Nhơn Mỹ